OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE

INIȚIERE ÎN CALCULATOARE

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚII, POȘTĂ.

Codul NC/COR al ocupației: 4113.2.1/413201

Nivelul de calificare: -

Tipul programului de formare: INIȚIERE.

Tipul de certificat obținut: de absolvire.

Condiții de acces: învățământ gimnazial sau general obligatoriu.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 360 ore, din care: 120 ore teorie și 240 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs, de preferință laborator de informatică, pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu (de calculator), scaune ergonomice, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculatoare legate în rețea, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, acces permanent la internet.

Laborator de informatică pentru pregătirea practică dotată cu:

- mese de calculator, scaune ergonomice, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculatoare legate în rețea, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, acces permanent la internet.