BRUTAR

CEL CE FACE PÂINEA BUNĂ...

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: ALIMENTAȚIE PUBLICĂ.

Codul NC/COR al ocupației: 7412.1.1/741201

Nivelul de calificare: 1

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: cel puțin învățământ gimnazial.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 360 ore, din care: 120 ore teorie și 240 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs.

Laborator specific pentru pregătirea practică dotat cu:

- cântar electronic, malaxor aluat, mașină divizat aluat, cameră dospire, cuptor electric pe trei nivele, aragaz, frigider, vitrină frigorifică.