BUCĂTAR

REALIZEAZĂ PREPARATE DE BUCĂTĂRIE

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ.

Codul NC/COR al ocupației: 5122.2.1/512001

Nivelul de calificare: 3

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: învățământ gimnazial sau general obligatoriu.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 720 ore, din care: 240 ore teorie și 480 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs.

Laborator bucătar pentru pregătirea practică dotat cu:

- mese de lucru, aragaze, agregate frigorifice, unelte și dispozitive de bucătărie, vitrine, cuptor cu microunde, robot de bucătărie.