COMPETENȚE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

ABILITĂȚI DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ.

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ, CERCETARE-PROIECTARE, SPORT.

Codul COR al ocupației: -

Nivelul de calificare: -

Tipul programului de formare: INIȚIERE.

Tipul de certificat obținut: de absolvire.

Condiții de acces: învăţământ obligatoriu.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 180 ore, din care: 60 ore teorie și 120 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector / retroproiector, tablă și ecran de proiecție, laptop, materiale pentru exerciții și demonstrații.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector / retroproiector, tablă și ecran de proiecție, laptop, copiator, materiale pentru exerciții și demonstrații.