COMPETENȚE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ARTA COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: LIMBA ROMÂNĂ.

Codul COR al ocupației: -

Nivelul de calificare: -.

Tipul programului de formare: INIȚIERE.

Tipul de certificat obținut: de absolvire.

Condiții de acces: FĂRĂ STUDII.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 90 ore, din care: 30 ore teorie și 60 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele partenere.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele partenere.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 28 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector / retroproiector, tablă și ecran de proiecție, laptop, materiale pentru exerciții și demonstrații.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector / retroproiector, tablă și ecran de proiecție, laptop, copiator, materiale pentru exerciții și demonstrații.