CONFECȚIONER - ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE


Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: INDUSTRIA UȘOARĂ, A PIELĂRIEI ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI.

Codul NC/COR al ocupației: 8286.1.6/821908

Nivelul de calificare: 1

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: cel puțin învățământ gimnazial.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 360 ore, din care: 120 ore teorie și 240 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: CRFPA Vâlcea și județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: CRFPA Vâlcea și județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs, două manechine profesionale, instrumente de măsurat, instrumente de desen, unelte specifice.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- 11 mașini de cusut plane cu un ac, mașină de cusut plană cu 2 ace, mașină de cusut cu coloană, mașină de cusut zig-zag, mașină de cusut butoniere, mașină de cusut ascuns, mașină de cusut nasturi, mașină de surfilat, mașină profesională de croit, suport pentru croire manuală, presă de călcat, unelte specifice, instrumente de măsurat.