CONFECȚIONER PRODUSE PIROTEHNICE

BUMMM...

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: INDUSTRIA DE APĂRARE.

Codul COR/NC al ocupației: 8222.2.2

Nivelul de calificare: 3

Tipul programului de formare: CALIFICARE.

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: învățământ general obligatoriu.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 720 ore, din care: 240 ore teorie și 480 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și SC Uzina Mecanică Băbeni SA, județul Vâlcea.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul SC Uzina Mecanică Băbeni SA, județul Vâlcea.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs, instrumente de măsurat, unelte specifice.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- echipament de protecție, utilaje de transportat, echipamente de procesare semiautomată/automată, utilaje pentru prepararea materiilor explozive și materialelor pirotehnice, mașini și echipamente pentru fabricarea mijloacelor de inițiere, echipamente utilizate la asamblare, echipamente utilizate la dezmembrarea munițiilor, materie primă și materiale (substanțe și compoziții pirotehnice, substanțe chimice, subansamble pirotehnice, materiale auxiliare.