FASONATOR MECANIC

UN ARTIST...

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA ȘI PRELUCRAREA LEMNULUI, CELULOZĂ ȘI HÂRTIE.

Codul NC/COR al ocupației: 8141.1.6/621003

Nivelul de calificare: 2

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: cel puțin învățământ gimnazial.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 360 ore, din care: 120 ore teorie și 240 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: CRFPA VÂLCEA și județele partenere.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: CRFPA VÂLCEA și județele partenere.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs, instrumente de măsurat, echipamente specifice.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- utilaje, unelte și dispozitive specifice .