FASONATOR MECANIC


Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA ȘI PRELUCRAREA LEMNULUI, CELULOZĂ ȘI HÂRTIE.

Codul NC/COR al ocupației: 8141.1.6/621003

Nivelul de calificare: -

Tipul programului de formare: INIȚIERE.

Tipul de certificat obținut: de absolvire.

Condiții de acces: cel puțin învățământ gimnazial.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 60 ore, din care: 20 ore teorie și 40 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: CRFPA Vâlcea și județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: CRFPA Vâlcea și județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs, instrumente de măsurat, echipamente specifice.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- utilaje, unelte și dispozitive specifice .