LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR

lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: AGRICULTORI ȘI LUCRĂTORI CALIFICAȚI ÎN CULTURI DE CÂMP ȘI LEGUMICULTURĂ.

Codul NC/COR al ocupației: 6111.1.1/611104

Nivelul de calificare: 2

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: cel puțin învățământ gimnazial.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 360 ore, din care: 120 ore teorie și 240 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: în unități specializate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs.

Pregătirea practică se va efectua:

- în unități specializate.