MASEUR


Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: TEHNICIENI ȘI ALȚI SPECIALIȘTI DIN DOMENIUL TEHNIC.

Codul NC/COR al ocupației: 325501

Nivelul de calificare: -

Tipul de certificat obținut: de absolvire.

Condiții de acces: – învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 240 ore, din care: 80 ore teorie și 160 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector / retroproiector, tablă și ecran de proiecție, laptop, imprimantă color, copiator și materiale pentru exerciții și demonstrații.

Sală de curs de masaj pentru pregătirea practică dotată cu:

- mobilier, materiale pentru exerciții și demonstrații, 10 paturi pentru masaj.