OPERATOR ÎNTREȚINERE CORPORALĂ


Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: COMERȚ ȘI SERVICII.

Codul COR al ocupației: 514209

Nivelul de calificare: -

Tipul programului de formare: SPECIALIZARE.

Tipul de certificat obținut: de absolvire.

Condiții de acces: învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat.

Aviz medical: DA.

Durata de pregătire: 660 ore, din care: 220 ore teorie și 440 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, legislație, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector, tablă și ecran de proiecție, calculator, imprimantă, documente tipizate pentru exerciții și demonstrații, suport de curs.