TÂMPLAR UNIVERSAL

MEȘTERUL LEMNULUI

Descrierea programului de formare profesională


Domeniul ocupațional: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN.

Codul NC/COR al ocupației: 7422.2.1/752201

Nivelul de calificare: 2

Tipul de certificat obținut: de calificare.

Condiții de acces: învățământ gimnazial sau general obligatoriu.

Aviz medical: DA

Durata de pregătire: 720 ore, din care: 240 ore teorie și 480 ore practică.

Locul de desfășurare a pregătirii teoretice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Locul de desfășurare a pregătirii practice: sediul CRFPA Vâlcea și în județele arondate.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire teoretică: 28 cursnți.

Numărul de participanți pe grupe de pregătire practică: 14 cursnți.


Dotările prevăzute în programa de pregătire


Sală de curs pentru pregătirea teoretică dotată cu:

- mese de studiu, scaune, catedră, videoproiector/retroproiector, tablă și ecran de proiecție, materiale pentru exerciții și demonstrații, suport de curs.

Sală de curs pentru pregătirea practică dotată cu:

- echipamente și unelte specifice domeniului prelucrării lemnului.