PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 : Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"

Obiectivul Specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

Obectivul Specific 1.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile

ÎNDRUMĂRI

Pentru participarea dumneavoastră la acest proiect ca partener vă rugăm să analizați cu atenție ANUNȚUL DE SELECȚIE PARTENERI, PROCEDURA de selecție parteneri și ANEXELE. Vă multumim.

ANEXELE în format .docx le puteți descărca de aici:REZULTATUL SELECȚIEI PARTENERILORObiectivul general al proiectului/Scopul proiectului


Obiectivul general al proiectului consta in integrarea durabila pe piata muncii si imbunatatirea situatiei a unui numar de 371 tineri din categoria NEETs din Regiunea SV Oltenia, prin acordarea de pachete integrate si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente a tinerilor NEETs.