PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă

ANEXELE în format .docx le puteți descărca de aici:REZULTATUL SELECȚIEI PARTENERILOR