SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ 2019

PRESTARE ORE INSTRUIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ CU PERSONAL SPECIALIZAT (cod CPV 80530000-8)

ÎNDRUMĂRI

Pentru participarea dumneavoastră la această licitație vă rugăm să analizați cu atenție ANUNȚUL DE PARTICIPARE, CAIETUL DE SARCINI și FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI. Vă mulțumim.

FORMULARELE în format .docx le puteți descărca de aici:


SCOPUL ACHIZIȚIEI

CRFPA Vâlcea intenționează să incheie un acord-cadru pentru servicii de formare profesională, furnizarea de formatori/instructori/preparatori formare pentru asigurarea activităților de instruire necesare desfășurării în bune condiții a programelor de formare profesională organizate de către unitatea noastră, prestarea de ore instruire teoretică și practică de către personal specializat (formatori / instructori / preparatori formare) pentru CURSURILE AUTORIZATE.