• Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea

  FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ DIN 2002

  Află mai multe aici
  Slide 1
 • CURSURILE NOASTRE

  (re)calificare - initiere - perfectionare - specializare

  Detalii
  Slide 2

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectiv specific 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă

Titlul proiectului: IFCA – Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în regiunea Sud-Vest Oltenia

Denumire contract: POCU/298/3/14/121507

Beneficiar: Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților VÂLCEA

Partener: S.C. ATICA CHEMICALS S.R.L.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

OBIECTIVELE PROIECTULUI

OBIECTIVUL GENERAL

Constă în dezvoltarea sustenabilă a competențelor în domenii prevăzute în Planul Național de Formare pentru 360 de persoane (șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici și persoanele cu nivel redus de educație; persoane de etnie rromă și persoane din mediul rural) din mediul rural și urban, în județele Vâlcea și Gorj, regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea atragerii pe piața muncii, prin acțiuni care vizează adaptarea la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă.
Scopul final al proiectului este ca prin abilitățile și competențele câștigate în cadrul activităților de informare și consiliere profesională, activităților de formare profesională și de mediere pe piața muncii, persoanele din grupul țintă să fie mai pregătite în vederea găsirii și păstrării unui loc de muncă.

OBIECTIVELE SPECIFICE

1. OS 1. Creșterea nivelului de informare in rândul populației cu potențial de a intra în grupul țintă (șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici și persoanele cu nivel redus de educație; persoane de etnie rromă și persoane din mediul rural), precum și sprijinirea a 360 de persoane în vederea facilitării inserției sustenabile pe piața muncii prin consiliere și orientare profesională și prin servicii de mediere în regiunea Sud-Vest Oltenia, în județele Vâlcea și Gorj, în mod echilibrat.
2. OS 2. Dezvoltarea competențelor profesionale a 322 de persoane prin participarea la 11 tipuri de programe de Formare Profesională Continuă în scopul creării unei piețe a muncii inclusive pentru a permite dobândirea competențelor de bază dar și cele necesare includerii componentelor orizontale legate de promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, precum și a egalității de șanse și tratament.
3. OS 3. Creșterea gradului de conștientizare a grupului țintă privind munca nedeclarată și mobilitatea ocupațională, prin organizarea a 12 campanii/seminarii pentru 360 de persoane. Pentru atingerea acestui obiectiv se va realiza subactivitatea A1.4 în cadrul căreia se vor realiza cate 12 seminarii cu cele două teme și materiale informative ce vor fi diseminate în cadrul campaniilor realizate în cadrul activităților de consiliere și orientare în carieră.

R E Z U L T A T E

360 de persoane (șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici și persoanele cu nivel redus de educație; persoane de etnie rromă și persoane din mediul rural) vor beneficia de servicii de informare și consiliere ce au ca scop evaluarea competențelor, orientarea profesională și susținerea motivațională.

322 persoane participante la 11 programe de formare profesională ce vor oferi cursuri relevante pentru regiunea de implementare prevăzute în Planul Național de Formare profesională 2017 (creându-se astfel premisele pentru găsirea unui loc de muncă).

180 de persoane vor beneficia de servicii de mediere prin care se vor facilita întâlniri directe între angajatori și persoanele din grupul țintă în urma finalizării cursurilor.


Cel puțin 148 de persoane se vor angaja în urma măsurilor aplicate prevăzute în proiect (asigurând astfel efectele pozitive pe termen lung ale proiectului).

C U R S U R I & ANUNTURILOCURI DE MUNCA VACANTE


ARTICOLE SI COMUNICATE DE PRESA


C o n t a c t

ADRESA NOASTRĂ:

Strada Calea lui Traian nr. 98, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.


Telefon/Fax: 0250713798

Email: crfpa.valcea@live.com

Locația CRFPA Vâlcea