Istoric

Istoria noastră

20 de ani de experiență

În domeniul formarii profesionale a adultilor.

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea a fost înfiinţat ca urmare a activităţilor desfăşurate, începând cu anul 1996, în cadrul componentei CENTRE REGIONALE a proiectului MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ dezvoltat de MMFPSPV şi ANOFM, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, având asistenţa tehnică asigurată de Asociaţia Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC). Întreaga construcţie instituţională, la CRFPA Vâlcea, a fost abordată în integralitatea ei (formarea specialiştilor, reabilitarea spaţiului, asigurarea echipamentelor, asimilarea metodelor de instruire, elaborarea materialelor didactice şi a instrumentelor de evaluare) începând cu luna august 2000.

Citiți mai multe...

Organizarea unei activități de formare profesională flexibilă, adaptabilă, capabilă să răspundă cerințelor de pe piața forței de muncă din județele arondate CRFPA Vâlcea.

Adaptarea programelor de formare profesională în vederea maximizării utilizării tehnologiilor noi de producție, inclusiv formarea profesională pentru sectoarele economice cu potențial de dezvoltare.

Promovarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții prin programe de consiliere și formare profesională.

Formarea profesională a adulților în vederea dobândirii, menținerii și ridicării nivelului competitivității profesionale pe piața muncii.

Evaluarea competențelor profesionale în raport cu standardele ocupaționale și de calitate existente pe piața muncii.

Certificarea formării profesionale a adulților.

Informare și consiliere privind cariera.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text.

Sediul CRFPA

Practica la cursul de cosmetician

Practica la cursul de zidar