Legislația organizării și funcționării instituției


ID Documentul legislativ Link
1 ORDONANŢA nr. 129 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind formarea profesională a adulţilor**) (actualizată la data de 13 februarie 2017*) legislatie.just.ro
2 HOTĂRÂREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora (actualizată până la data de 15 decembrie 2014*) legislatie.just.ro
3 HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (actualizată până la data de 20 martie 2014*) legislatie.just.ro
4 HOTĂRÂREA nr. 1610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*) privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (actualizată la data de 6 octombrie 2015*) legislatie.just.ro
5 HOTĂRÂREA nr. 1318/2001 pentru modificarea și completarea Statului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin HG nr. 4/1999 (inființarea CRFPA Vâlcea) legislatie.just.ro
6 HOTĂRÂREA nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (actualizată la data de 17 iulie 2015*) legislatie.just.ro
7 LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (actualizată la data de 11 iulie 2015*) legislatie.just.ro
8 ORDIN nr. 501 din 8 octombrie 2003 (*actualizat*) pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (actualizat pana la data de 16 noiembrie 2006*) legislatie.just.ro
9 LEGEA nr. 202 din 22 mai 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă**) (actualizată până la data de 31 august 2014*) legislatie.just.ro
10 HOTĂRÂREA nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public legislatie.just.ro
11 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (actualizată până la data de 21 decembrie 2016*) legislatie.just.ro
12 HOTĂRÂREA nr. 918/2013 privind aprobarea CADRULUI NAȚIONAL al CALIFICĂRILOR (CNC) legislatie.just.ro
13 HOTĂRÂREA nr. 567/2015 privind modificarea HOTĂRÂRII nr. 918/2013 privind aprobarea CADRULUI NAȚIONAL al CALIFICĂRILOR (CNC) legislatie.just.ro