Legislația organizării și funcționării instituției


ID Documentul legislativ Link
1 ORDONANŢA nr. 129 din 31 august 2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind formarea profesională a adulţilor**) (actualizată la data de 13 februarie 2017*) legislatie.just.ro
2 HOTĂRÂREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora (actualizată până la data de 15 decembrie 2014*) legislatie.just.ro
3 HOTĂRÂREA nr. 174 din 20 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (actualizată până la data de 20 martie 2014*) legislatie.just.ro
4 HOTĂRÂREA nr. 1610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*) privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (actualizată la data de 6 octombrie 2015*) legislatie.just.ro
5 HOTĂRÂREA nr. 1318/2001 pentru modificarea și completarea Statului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin HG nr. 4/1999 (inființarea CRFPA Vâlcea) legislatie.just.ro
6 HOTĂRÂREA nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (actualizată la data de 17 iulie 2015*) legislatie.just.ro
7 LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (actualizată la data de 11 iulie 2015*) legislatie.just.ro
8 ORDIN nr. 501 din 8 octombrie 2003 (*actualizat*) pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor (actualizat pana la data de 16 noiembrie 2006*) legislatie.just.ro
9 LEGEA nr. 202 din 22 mai 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă**) (actualizată până la data de 31 august 2014*) legislatie.just.ro
10 HOTĂRÂREA nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public legislatie.just.ro
11 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii (actualizată până la data de 21 decembrie 2016*) legislatie.just.ro
12 HOTĂRÂREA nr. 918/2013 privind aprobarea CADRULUI NAȚIONAL al CALIFICĂRILOR (CNC) legislatie.just.ro
13 HOTĂRÂREA nr. 567/2015 privind modificarea HOTĂRÂRII nr. 918/2013 privind aprobarea CADRULUI NAȚIONAL al CALIFICĂRILOR (CNC) legislatie.just.ro
14 Ordin nr. 1151/4115 din 9 martie 2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare mmuncii.ro
15 Ordin nr. 3712/1721 din 21 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional mmuncii.ro
16 Ordin nr. 5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare mmuncii.ro
17 Hotărârea nr. 917 din 15 noiembrie 2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România mmuncii.ro
18 Ordin nr. 2495 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1 mmuncii.ro
19 Ordin nr. 3177/660 din 18 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România mmuncii.ro
20 Ordin nr. 3201/543 din 7 februarie 2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019 mmuncii.ro
21 Ordin nr. 1149 din 16 iulie 2020 privind stabilirea domeniilor de activitate şi a procedurii pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line, cu modificări și completări mmuncii.ro