Legislație din domeniul social


ID Documentul legislativ Link
1 LEGEA nr. 219 din 23 iulie 2015 (*actualizată*) privind economia socială (actualizată până la data de 29 august 2016*) legislatie.just.ro
2 HOTĂRÂREA nr. 585 din 10 august 2016 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială (actualizată până la data de 12 septembrie 2016*) legislatie.just.ro
3 LEGEA nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă - Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013 legislatie.just.ro
4 HOTĂRÂREA nr. 855/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 - ucenicia la locul de muncă legislatie.just.ro