Europa se deplasează către o economie și o societate bazate pe cunoaștere. Toți cei care locuiesc în Europa, fără excepție, trebuie să aibă posibilități egale pentru a se adapta la cerințele schimbării socio-economice și să participe activ la continuarea viitorului Europei. Viața modernă oferă șanse și opțiuni mai mari, dar și riscuri și incertitudini mai mari. Oamenii au libertatea de a alege stiluri de viață variate dar, în mod egal, și responsabilitatea de a-și contura propria viață. Mulți oameni își prelungesc perioada de educație și instruire, dar distanța dintre cei care sunt suficient calificați pentru a rezista pe piața muncii și cei care rămân definitiv în urmă crește considerabil.
Fiecare trebuie să poată să urmeze căi de educație/învățare la propria alegere, în loc să fie obligat să urmeze căi predeterminate către destinații anume. Aceasta înseamnă, foarte simplu, că sistemele de educație și instruire trebuie sa se adapteze la nevoile și cererile individului și nu invers.
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților (CRFPA) Rm. Vâlcea a fost înființat ca urmare a activităților desfășurate, începând cu anul 1996, în cadrul componentei CENTRE REGIONALE, a proiectului MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ dezvoltat de MMPS și ANOFM, cofinanțat de Banca Mondială și Guvernul României, având asistența tehnică asigurată de Asociația Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC).
Deoarece schimbările majore care însoțesc procesul de tranziție determină fie inutilitatea unor competențe fie cerințe noi pe planul competențelor pentru toți membrii societății, misiunea CRFPA Rm. Vâlcea este aceea de a orienta, pe termen lung, întregul proces de formare profesională a adulților în direcția creșterii calității și competitivității forței de muncă la nivelul standardelor internaționale.